Kontaktné údaje

Divadlo MOMOLAND o.z
Hviezdoslavova 7
Košice-Staré Mesto
Slovenská republika
040 01

IČO: 42408971

Logo Momoland

Pozn: Divadlo MOMOLAND nedisponuje stálou divadelnou scénou.

Horeuvedená adresa je korenšpondenčná /príjem poštových zásielok

Kontaktujte nás:


ánonie

* Súhlasím s tým, aby občianske združenie Divadlo MOMOLAND .  spracúvalo moje osobné údaje v rozsahu (meno, priezvisko,  emailová adresa, telefónne číslo)  za účelom záujmu o herectvo, dobrovoľníckej činnosti, pomoci. Súhlas so spracúvaním osobných údajov udeľujem na dobu 3 rokov. Mám právo na opravu nesprávnych, neaktuálnych a neúplných osobných údajov, blokovanie osobných údajov a ďalšie práva uvedené v § 28 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.