Divadlo MOMOLAND začalo svoju činnosť v roku 2013. V júny 2015 požiadali členovia- zakladatelia  MV SR o registráciu občianskeho združenia  a tým získalo divadlo MOMOLAND právnu subjektivitu.

Poslaním občianskeho združenia Divadla MOMOLAND je:

-podpora  talentovaných detí, mládeže a seniorov v oblasti divadelného, filmového a fotografického umenia. Za pomoci umenia podporovať intelektuálny rast spoločnosti.

Prvou naštudovanou inscenáciou, kde účinkujúcimi sa predstavili deti bola rozprávková hra: Tri prasiatka a vlk / Autor: Stanislav Dančiak ml.